ติดต่อเต็นท์

เดชาคาร์เซนเตอร์

597/2 ต.เวียง

อ.เมือง จ.พะเยา 56000

081-4735589